Με χωρητικότητα εώς 400 ατόμων η κάθε μια
και 350 το «Roof Garden».

υπόσχονται να χαρίσουν στη δεξίωσή σας
τη μεγαλοπρέπεια που της αξίζει.