Διαθέτει υπαίθριους και στεγασμένους
χώρους
για την φιλοξενία κάθε είδους εκδήλωσης καθώς
ο ανοικτός χώρος είναι χωρητικότητας 600 ατόμων ενώ ο κλειστός 350 ατόμων.